• „Чувари Земље 21. века“

  Колико цениш воду?

  Данас, 22. марта 2021. године  обележава се Светски дан вода. Како је и циљ нашег пројекта „Чувари Земље 21. века“ заштита водених екосистема, желимо да укажемо на  то колико  је вода битна за наш опстанак, као и за опстанак целе планете Земље. Одговорност сваког појединца може значајно допринети заштити и очувању овог драгоценог ресурса. Ученице шестог разреда,  песмама, инспирисане лепотом Дунава, указале су на значај очувања вода.

 • Чувари Земље 21. века

  У основној школи  „Браћа Груловић“ у Бешки, реализује се пројекат „Чувари планете Земље 21. века“,  у оквиру Еразмус + Програма Фондације Темпус. Сарадња ученика основних школа из Румуније, Италије и Србије подразумева низ активности усмерених на упознавање и заштиту водених екосистема у ове три земље. Иако су пројектом планиране међусобне посете ученика, које су из безбедносних разлога одложене, сарадња ученика се одвија комуникацијом на даљину. На првом заједничком видео састанаку свака школа учесница представила се са својим специфичностима  кратким видео снимком или презентацијом. За потребе пројекта осмишљене  су мајице са заједничким логом, које су ученици наше школе презентовали.  Након тога, уследило је двочасовно представљање ученика, из којег су ученици могли да се упознају са интересовањима и жељама својих вршњака из партнерских земаља. Да су ученици били пажљиви и заинтересовани, потврђују и успешни резултати  заједнички одиграног квиз који је обухватао питања о школама, пројекту и интересантим стварима везано за земље учеснице, путем Кахут платформе. Како у оквиру реализације пројекта предстоји још велики број заједничких активности, сваки ученик унутар пројектног тима добио је свој профил на платформи TWIN SPACE, како би се омогућила даља успешна  размена идеја међу ученицима.

 • „21st century EARTH guardians“

  Foundation Tempus – project Erasmus +

  Наш пројекат „Чувари  Земље 21. Века“ осмишљен је да промовише важност заштите животне средине са посебним нагласком на заштиту водених екосистема којима су обогаћене наше три државе, Румунија, Србија и Италија, и наша три града. Циљ нам је био открити нове методе и начине рада са ученицима наших школа, како бисмо указали на овај проблем са којим се свакодневно сусрећемо.

  Our project „21st century EARTH guardians“ was designed to promote the importance of environmental protection with a special emphasis on the protection of aquatic ecosystems to which our three countries, Romania, Serbia and Italy, and our three cities have been enriched. Our goal was to discover new methods and ways of working with students of our schools, in order to point tothis problem that we encounter daily.