„21st century EARTH guardians“

Foundation Tempus – project Erasmus +

Наш пројекат „Чувари  Земље 21. Века“ осмишљен је да промовише важност заштите животне средине са посебним нагласком на заштиту водених екосистема којима су обогаћене наше три државе, Румунија, Србија и Италија, и наша три града. Циљ нам је био открити нове методе и начине рада са ученицима наших школа, како бисмо указали на овај проблем са којим се свакодневно сусрећемо.

Our project „21st century EARTH guardians“ was designed to promote the importance of environmental protection with a special emphasis on the protection of aquatic ecosystems to which our three countries, Romania, Serbia and Italy, and our three cities have been enriched. Our goal was to discover new methods and ways of working with students of our schools, in order to point tothis problem that we encounter daily.