• Упознајмо се

  Дана 20.04.2021. у 18.00  преко платформе  Google meet-a, одржан је састанак земаља учесница у пројекту Come together.

  Састанак је одржан поводом договора за заједничко окупљање и представљање учесника овог пројекта.

  Целокупни тим подељен је у две групе, ради лакше и ефикасније реализације (1. група – Србија, Литванија и Немачка) (2. група – Естонија, Холандија и Турска).

  Датум за заједничко представљање обе  групе предвиђен је за 07. мај, 2021. године у 12.45 преко Зоом мрежне платформе.

  У оквиру представљања предлог је да сваки ученик каже неколико реченица о себи, да се представи школа, да ученици припреме до 4 питања која се односе на оно што желе да сазнају о земљама учесницама и пред крај самог дружења одиграју квиз преко Kahoot апликације.

  Наставници координатори ће оформити вибер групу са ученицима из наше школе, поделити и укратко објаснити задужења ученицима, проверити и прикупити сагласности за креирање профила на Twin space и одржати један заједнички састанак пред само представљање.

 • Come together

  Наша школа у оквиру фондације Темпус и програма Еразмус + учествије у пројекту„Come together“ заједно са школама из Турске, Немачке, Холандије, Естоније иЛитваније. Овај пројекта је осмишљен са циљем упознавања различитости култура,разумевања и поштовања људских права и демократије као и подстицања толеранције.Пројекaт обухвата четири теме које укључују породични живот и обичаје,традиционалне плесове и музику, традиционална јела и традицију ручно рађенихпроизвода. Све наведене активности биће усмерене ка стварању осећаја европскогидентитета, заснованог на разумевању и поштовању других народа и њихових култура.Иновативност пројекта огледа се у ангажовању ученика, наставника али и породица,кроз шест ученичких посета партнерским школама. Током припрема и реализацијепосета ученици ће заједно радити на развијању вештина сарадње, комуникације,решавања проблема, тимског рада, критичког мишљења и учења о различитимкултурама партнерских земаља