ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У САСТАВУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ГРУЛОВИЋ“ БЕШКА

Поштовани родитељи/други законски заступници деце,

Обавештавамо Вас да Продужени боравак у Основној школи „Браћа Груловић“ Бешка, поступајући у складу са одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја поново почиње са радом од 11.05.2020. године.

Поступајући у складу са Инструкцијама  поводом отварања објекта за пријем ученика у продужени боравак током трајања епидемије COVID-19 које Установа предузима, а све са циљем епидемиолошке предострожности предвиђено је да пријем деце буде најраније од 7:30 часова, а по децу родитељи могу доћи најкасније до 16:30 часова уз минимално задржавање у школи.

Истичемо да су родитељи/ други законски заступници деце дужни да на основу званичног обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја а преко Школске управе Нови Сад, доставе следећа документа дана 11.05.2020. године:

– потврду од свог послодавца да послове морају да обављају у седишту или другим пословним организационим јединицама послодавца (односно да не обављају рад од куће код послодавца),

– потврду лекара – педијатра о здравственом стању детета, не старију од 7 дана.