Упознајмо се

Дана 20.04.2021. у 18.00  преко платформе  Google meet-a, одржан је састанак земаља учесница у пројекту Come together.

Састанак је одржан поводом договора за заједничко окупљање и представљање учесника овог пројекта.

Целокупни тим подељен је у две групе, ради лакше и ефикасније реализације (1. група – Србија, Литванија и Немачка) (2. група – Естонија, Холандија и Турска).

Датум за заједничко представљање обе  групе предвиђен је за 07. мај, 2021. године у 12.45 преко Зоом мрежне платформе.

У оквиру представљања предлог је да сваки ученик каже неколико реченица о себи, да се представи школа, да ученици припреме до 4 питања која се односе на оно што желе да сазнају о земљама учесницама и пред крај самог дружења одиграју квиз преко Kahoot апликације.

Наставници координатори ће оформити вибер групу са ученицима из наше школе, поделити и укратко објаснити задужења ученицима, проверити и прикупити сагласности за креирање профила на Twin space и одржати један заједнички састанак пред само представљање.