Come together

Наша школа у оквиру фондације Темпус и програма Еразмус + учествије у пројекту„Come together“ заједно са школама из Турске, Немачке, Холандије, Естоније иЛитваније. Овај пројекта је осмишљен са циљем упознавања различитости култура,разумевања и поштовања људских права и демократије као и подстицања толеранције.Пројекaт обухвата четири теме које укључују породични живот и обичаје,традиционалне плесове и музику, традиционална јела и традицију ручно рађенихпроизвода. Све наведене активности биће усмерене ка стварању осећаја европскогидентитета, заснованог на разумевању и поштовању других народа и њихових култура.Иновативност пројекта огледа се у ангажовању ученика, наставника али и породица,кроз шест ученичких посета партнерским школама. Током припрема и реализацијепосета ученици ће заједно радити на развијању вештина сарадње, комуникације,решавања проблема, тимског рада, критичког мишљења и учења о различитимкултурама партнерских земаља