Директор:                                      др Нада Џамић Шепа

Стручни сарадник:                Милка Видовић, педагог

Сектетар:                                        Мирјана Радановић

Шеф рачуноводства:           Сања Филиповић

 

Стручно веће разредне наставе:

Драгана Радинови,

Весна Дубравац

Радена Лончар

Снежана Стаменковић

Тања Недељковић

Биљана    Ћосовић

Драгица Десанчић

Слађана Боројевић

Маја Богдановић

 

Стручно веће друштвених наука:

Ивана Царевић Бастаја, наставник енглеског језика, 2. циклус

Невенка Вујичин, наставник српског језика

Зорица Врачаревић, наставник српског језика

Наташа Батало, наставник српског језика

Снежана Кесић, наставник енглеског језика, 1. циклус                

Мирјана Јовић, наставник немачког језика

Радивој Мелентић, наставник историје

Горан Груловић, вероучитељ

Божидар Лусавец, вероучитељ

 

Стручно веће природних наука:

Душанка Славовић, наставник математике

Маја Дрча, наставник математике

Љиљана Тановић, наставник физике

Горана Лукић, наставник биологије

Зорка Вукас, наставник биологије

Љиљана Ћалић, наставник географије

Борис Пашко, наставник географије

Свјетлана Добрић, наставник хемије

 

Стручно веће уметности и вештине:

Валентина Боћан, наставник музичке културе

Војислав Механџић, наставник информатике

Анђелка Обрадовић, наставник техничког и информатичког образовања

Сања Милановић, наставник техничког и информатичког образовања

Љиљана Симоновић, наставник физичког васпитања

Мирјана Пешут, наставник физичког васпитања

Бојан Крљић, наставник ликовне културе

 

Помоћно-техничка служба:

Божидар Павловић, домар

Стојанка Павловић, сервирка

Павлина Павић, спремачица

Надица Тадић, спремачица

Драгица Радаковић, спремачица

Бојана Трајковић, спремачица

Љубица Веселиновић, спремачица